A Nap jellemzői és a napsugárzás

A Nap a Naprendszer központi csillaga, amely a Naprendszer anyagának 99,8 %-át tartalmazza, átmérője 109 földátmérő. Teljes tömegében gáznemű, 73,5 %-ban hidrogénből áll, amely a Nap belsejében zajló magfúzió során héliummá alakul. Az így felszabaduló és a világűrbe szétsugárzó energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára.

A Nap energiája elsősorban közeli ibolyántúli, látható és infravörös sugárzás formájában hagyja el a csillagot, de kisebb mennyiségben más frekvenciájú elektromágneses sugárzás is kibocsátódik. A Napból másodpercenként kisugárzott energia teljes mennyiségét a Nap sugárzási teljesítményének nevezzük, amely értéke 3,86·1026 W. A kisugárzott energiamennyiségnek csak 174 PW (petawatt = 1015 W) energia éri el a Földet a légkör felső részén, amelynek ~30 %-a a felhőkben, óceánokon és szárazföldeken nyelődik el. Ez az energia melegíti fel az elnyelő közeget, ez a hőteljesítmény a beesési irányra merőleges felületen mérve 1,36 kW/m2 (napállandó), a földfelszínen mérve ~1 kW/m2.

 

1. ábra A földfelszínen mérhető napsugárzási értékek

 1. ábra A földfelszínen mérhető napsugárzási értékek

 

Biztató tény, hogy bár a Nap már 5 billió éves, az asztrofizikusok még további 5 billió éves élettartamot jósolnak. Úgy tűnik, hogy - emberi léptékkel nézve - a Nap biztos és kimeríthetetlen energiaforrásként áll a rendelkezésünkre.